Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 maart 2021

Routezaterdag Ontwikkelingssamenwerking

Op zaterdag 6 maart stonden we samen stil bij verschillende perspectieven op de toekomst van ontwikkelingssamenwerking en deden we een quick-dive op de situatie in Eritrea.

Jan Pronk trapte de dag af met een uiteenzetting over motieven en doelen van ontwikkelingssamenwerking met een ultra-hoge dichtheid van wijsheden. Hij hield ons voor dat het westerse welvaartsniveau altijd ten koste is gegaan van dat in andere landen, dus moet ons streven voor gelijkheid, armoedebestrijding en bestrijden van racisme ver buiten onze eigen grenzen reiken. Verantwoordelijkheid nemen begint bij luisteren naar de ander en vragen stellen. In plaats daarvan hebben we internationale verbanden ontmanteld, begrijpen we opvattingen van landen als China niet en zijn we niet in de juiste positie om invloed uit te oefenen ‘shake hands with the devil’. Verantwoordelijkheid nemen betekent steeds meer ook: een stap terug zetten: in uitstoot van CO2, productie en consumptie. Hij eindigde met een warm pleidooi voor twijfel en intellectuele discussie in de politiek: ‘je moet twijfel institutionaliseren, er zijn geen vanzelfsprekendheden’.

Yordi Larooy en Hiriti Alazar van Cultuur in Harmonie deelden glashelder verhalen over de situatie in Eritrea waarbij het nogal zoeken was naar lichtpunten. Een dienstplicht van onbepaalde tijd, een disfunctioneel gezinsleven, geen persvrijheid, geen vrijheid van religie, geen vrijheid van meningsuiting: een dictatuur waarin niemand elkaar vertrouwt. Maar: als de immigranten die in ons land aankomen na alle ontberingen vechtlustig blijven, moeten wij dat ook zijn om bij te dragen aan oplossingen.

Na de welkome en swingende thee-energizer gaf Bart Romijn van Partos ons 4 speerpunten voor de toekomst van ontwikkelingssamenwerking mee: (1) focus op de lange termijn, (2) beginnen met luisteren naar het probleem en ‘nothing about us without us’, (3) denken in termen van overvloed in plaats van schaarste en (4) inzetten op gezamenlijke capaciteiten in plaats van geld als drijvende kracht. Hij onderstreepte het belang van de SDG’s als startpunt voor beleidscoherentie.

Uiteindelijk hebben we alle inzichten en lessen vertaald naar 8 voorstellen voor hoe NL de komende 4 jaar ontwikkelingssamenwerking moet vormgeven t.a.v. Eritrea.