Steun ons en help Nederland vooruit

Interview met Christopher

Christopher Parren (33) werkt voor een TV productiebedrijf in Amsterdam. Ook acteert hij wel eens (“maar ik noem mezelf geen acteur”). Ondanks dat hij nu producent is komt zijn studie rechten in Utrecht toch van pas: hij maakt nog steeds contracten. 2006 was niet de beste tijd voor de partij en werd er zelfs over opheffen gesproken. Omdat Christopher altijd D66 stemde dacht hij “ho ho, maar waar moet ik dan op stemmen?” Hij besloot lid te worden als stem tegen de weglopende leden. Nadat Christopher lid werd kwam D66 weer in de lift.

Waarom Route?

“In mijn werk zit ik vol in de ‘entertainment’, maar ik mis daar vaak de maatschappelijke relevantie. Ik was op zoek naar een manier om ‘maatschappelijk actief’ te worden en was al lid van D66 dus dat zou een goed platform kunnen zijn. Maar waar begin je? Toen ik over Route las leek me dat een hele goede manier om te starten. Of mijn betrokkenheid bij de partij uiteindelijk voor of achter de schermen moet worden ligt nog open: ik weet nog niet of ik politiek verkiesbaar zou willen zijn.”

“Misschien miste ik wel het ‘verenigingsgevoel’. Naast je werk, met mensen die dezelfde interesse hebben, aan een gezamenlijk doel werken. Mensen met hele verschillende achtergronden, maar wel met een zelfde uitgangspunt. Bij de reis naar Brussel merkte ik dat: met wie je ook oploopt naar de metro, je hebt altijd een leuk gesprek.”

Wat doe je bij Route? Waar zien we het terug in je agenda?

Lachend: “Ik krijg in ieder geval meer mail dan ik voorheen kreeg. Ik ben sinds kort secretaris van het bestuur van Route en ben gemiddeld een avond per week met Route bezig. Naast de gewone Route zaterdagen natuurlijk. Een van de eerste Route zaterdagen, over Sociaal-Liberalisme , staat me nog goed bij. We gingen daar echt de diepte in. Ik had wel een gevoel bij Sociaal-Liberalisme maar wist niet goed waar het precies voor stond en die dag leerden we het toepassen. Zo deden we onder andere een oefening gebaseerd op de “Veil of Ignorance”. Bij deze oefening kreeg iedereen een gesloten envelop met kaartje waarop zijn positie in een door ons te ontwerpen maatschappij stond. Je wist dus zelf niet welke positie jij had in de maatschappij. Hoe richt je die dan in was de vraag.” Grappend: “Zelf had ik een hele goede kaart, ik had dus eigenlijk in kunnen zetten op ‘iedereen voor zichzelf’. Na afloop bleek dat alle groepen toch min of meer tot dezelfde conclusies waren gekomen. Dat vond ik wel indrukwekkend.”

“Ook de Routezaterdag over de Woningcorporaties is mij goed bijgebleven. Ik ging daarnaartoe met een bepaald beeld van woningcorporaties en hun taken. Zouden ze zich niet strikt met ‘wonen’ bezig moeten houden? Tijdens een rondleiding vertelde een beheerder van een complex dat hij zijn taken breder zag. Hij voelde zich ook verantwoordelijk voor de buurt en voor zaken ‘achter de voordeur’. Naarmate de dag vorderde kreeg ik meer begrip voor hem en zijn taakopvatting. Ik merkte dat hij meer ziet dan een gemeente en vaak de ‘eerste lijn’ is als op het problemen signaleren aankomt. Ik heb mijn standpunt nu wel een stukje bijgesteld.”

Hoe bevalt Route? Wat levert het jou op?

“Route levert mij heel veel energie op. En dat komt voor een groot deel ook door de andere Routers. Zij maken de zaterdagen en de andere activiteiten en er zit veel energie om dingen te ondernemen in. Zo heeft een van ons vrij spontaan een reis naar de Baltische staten georganiseerd. Route draait echt om de mensen. Het is meer dan een netwerk, het is het verenigingsgevoel waar ik naar op zoek was.“

“De thema’s van zaterdagen zijn ook vaak actueel. Je hebt er waarschijnlijk al ideeën over, je leest erover in de krant en op de Routezaterdag wordt er nieuwe informatie aangereikt. Ik merk dat iedereen bereid is naar andere standpunten te luisteren en soms ook bereid is zich te laten overtuigen door de tegenargumenten. Zoals ik bij de dag over woningcorporaties.”

Wat zou je over Route willen meegeven?

“We maken het programma zelf. Ga er dus niet vanuit dat je in een cursus terechtkomt. Er wordt inzet van je verwacht maar daardoor leer je elkaar en de partij juist goed kennen.”

Laatst gewijzigd op 22 november 2018