Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Project Zeeland

D66 heeft het imago een Randstadpartij te zijn. Natuurlijk kent de partij ook buiten de Randstad leden en afdelingen. Met een krappe 300 leden is Zeeland een kleine regioafdeling met grote uitdagingen. Hoewel D66 zeker potentieel heeft, is het in deze provincie geen vanzelfsprekendheid om D66 te stemmen, laat staan actief te zijn voor onze partij. Om het bestuur van de regio Zeeland te ondersteunen is Route66 in mei 2015 begonnen met het Project Zeeland. Dit project heeft tot mei 2017 geduurd.

Zo’n negen Routers, waaronder enkelen met 'routs' in deze provincie, uit verschillende lichtingen hebben gedurende twee jaar als klankbord voor het regiobestuur gefungeerd. Tijdens deze sessies werden dilemma’s en andere vraagstukken met ons gedeeld. Dat waren open gesprekken, waar onze bijdrage werd gewaardeerd. Ook hebben Routers geholpen om onder de Zeeuwse leden het aanwezige talent in kaart te brengen.

Van de klankbordsessies heb ik veel geleerd. Niet alleen heb ik D66 Zeeland leren kennen, maar ook het functioneren van onze partij als geheel. Het is fijn om een (zij het op een bescheiden wijze) bijdrage te kunnen leveren aan het verder uitbouwen van D66 in Zeeland. De nieuwsbrieven van D66 Zeeland zal ik ook in de toekomst met veel plezier blijven lezen.

Routers als klankbord voor D66 Zeeland