Steun ons en help Nederland vooruit

Project Zeeland

Routers uit verschillende lichtingen hebben gedurende twee jaar als klankbord voor het regiobestuur gefungeerd voor het bespreken van locale dilemma’s en andere vraagstukken.

Techvisie D66

De D66 visie over de invloed van technologie op onze samenleving omtrent vier hoofdthemas, vrijheid, veiligheid, economie en sociaal domein, werd geschreven met behulp van Routers Myrthe van Dieijen, Nick Mastenbroek en Dick van Egmond.

Evaluatie Verkiezingsprogramma en Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2017

Router Hanneke Verhelst heeft samen met Francien Giskes als adviseur, de processen van de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst geëvalueerd.

Familie van Nu

Een aantal Routers heeft in 2015 meegeholpen aan de initiatiefnota "Familie van Nu", samen met Vera Bergkamp.

Statendag 2015 in Middelburg

Statendag 2015 in Middelburg

Evaluatie Provinciale Statencampagne 2015

Eva & Cor hebben meegeholpen de D66 Provinciale Statencampagne 2015 te evalueren.