Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 juli 2021

Routezaterdag Gedeeld Verleden, Gelijkwaardige Toekomst

Allereerste fysieke routezaterdag met de nieuwe lichting Routers!

Zaterdag 3 juli was het de allereerste fysieke bijeenkomst van Route66 2021 – 2022 na de start van de coronamaatregelen. Circa 35 routers hebben in een veilige setting weer in persoon met elkaar een themabijeenkomst bijgewoond. 

Deze routezaterdag was niet alleen de eerste fysieke themabijeenkomst sinds corona, maar tevens de allereerste fysieke bijeenkomst voor de routers die afgelopen januari met het verdiepings- en ontwikkelprogramma zijn begonnen. De themabijeenkomst werd gehouden bij Beeld en Geluid Den Haag. 

De zaterdag stond volledig in het teken van het thema Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. Het doel van deze dag was dan ook het vergroten van de kennis en het bewustzijn over de relatie tussen Nederland en Suriname en de relatie tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. 

Het is algemeen bekend dat ‘Europese’ Nederlanders weinig weten van het Koninkrijk en Suriname, omdat zij er zelden mee geconfronteerd worden. Op scholen wordt er bijna niets over de andere landen uit ons Koninkrijk geleerd en zijn wij doorgaans nauwelijks met die landen bezig. Ook met Suriname heeft Nederland, meer dan vierhonderd jaar, gedeelde geschiedenis en toch weten de meeste Nederlanders heel weinig over Suriname en de verhouding tussen deze twee landen. Dit zijn ook de redenen dat dit onderwerp op de agenda van Route66 is gekomen.

We kijken terug op een succesvolle routezaterdag met een aansprekend programma en interessante sprekers die ons meegenomen hebben in het perspectief van Suriname, Nederland en de (ei)landen binnen het Koninkrijk. 

Er waren sprekers vanuit de drie perspectieven uitgenodigd; vanuit de eilanden, Nederland en Suriname. Paul Comenencia, lid van de Raad van State van het Koninkrijk en voormalig gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen heeft ons meegenomen in de geschiedenis en het heden van de eilanden. Hij pleitte voor een gemeenschappelijke visie op de toekomst, ontwikkeling en samenwerking.  Alexander Pechtold, die oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, nam ons mee in zijn ervaringen als minister en zijn relatie met de eilanden die hij in die tijd heeft opgebouwd.  . Tot slot ging Rabin Baldeswingh, oud-wethouder voor PvdA in de gemeente Den Haag, expert en schrijver Suriname en Sarnámi-taal, in op de relatie van Nederland met Suriname, geopolitiek, dekolonisatie en de toekomst van Suriname. De sprekers tezamen gaven een goed beeld van de huidige situatie en zorgden voor een leerzame ochtend en voormiddag. 

Een leuk en luchtig onderdeel van het programma was het cultureel intermezzo. De fotograaf, ontwerper, trainer en muzikant Kionn Yung heeft ons meegenomen geschiedenis van traditionele hoofddoeken (Curaçao) tijdens de workshop hoofddoeken binden. Iedereen kon in de foyer onder het genot van een bakkie koffie of een kop thee genieten van de supergezellige workshop. 

De dag werd afgesloten met een vraaggesprek met een panel bestaande uit John Leerdam, Raoul Boucke, Jorien Wuite en Joan Nunnely. Aan hen werden vragen voorgelegd aangaande casussen die de routers in groepen hebben voorbereid. De panelleden zijn deskundig en hebben tijdens de discussie scherpe en spannende meningen gegeven. Volgens Jorien Wuite, lid Tweede Kamer D66, portefeuille Koninkrijksrelaties, media en kunst en cultuur, verschillen we niet zoveel van elkaar. Maar bij het herstellen en onderhouden van Koninkrijksrelaties gaat het vaak om de toon.

Raoul Boucke sloot de dag af met een oproep om handen en voeten te geven aan wat we hebben geleerd en besproken. “Schrijf twee opinieartikelen over het Koninkrijk en over Suriname.’’ Twee groepen routers hebben deze oproep met beide handen aangegrepen en de artikelen met de nieuw opgedane kennis zullen snel volgen!