Steun ons en help Nederland vooruit

Melle Nikkels

Router (2018-2019)

Als PhD kandidaat onderzoekt Melle hoe agrariërs (kunnen) bijdragen aan de regionale waterbeschikbaarheid. Agrariërs bezitten kennis en expertise die voor waterbeheerders heel waardevol zijn. Hij hoopt door zijn onderzoek de samenwerking tussen agrariërs onderling en tussen agrariërs en waterbeheerders te bevorderen door een dialoog te faciliteren. Hij probeert de redenering achter om wel/niet te investeren expliciet te maken tijdens van groepsdiscussies die gefocust zijn op de “waarom?” vraag.

Melle houdt van wandelen en vindt het heerlijk om de fiets te gebruiken om avonturen te beleven. Dit uit zich in tochten met en zonder bagage. Hij koerst op elite niveau, dat hem van de ronde van Hoogeveen tot Tour de Democratic Republic Congo brengt. Daarnaast vindt hij het fantastisch om te oogsten; bramen plukken, appels rooien en hooi halen zijn jaarlijks terugkerende rituelen. Ook is hij lid van een “community based agriculture” initiatief waar hij zijn eigen groente mag oogsten.