Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Dijkhuizen

Router (2017-2018), programmacoordinator 2018

Hans is als econoom werkzaam bij PwC, waar hij bedrijven en overheden adviseert over complexe economische vraagstukken en de economische impact als gevolg van specifieke activiteiten berekent. Hij specialiseert zich in vraagstukken rond het thema energietransitie, en houdt zich hierbij bezig met vragen als: hoe kan duurzame energie het beste worden gestimuleerd? Waar valt het makkelijkst de meeste broeikasreductie te behalen? Hoe kunnen bedrijven hun uitstoot verminderen? Al denk je bij deze vraagstukken misschien niet meteen aan de werkzaamheden van een econoom; econmische principes spelen ook een rol in deze vraagstukken, waarbij een econoom nuttige inzichten kan bieden.

In Nederland is veel goed geregeld, maar het land kan op tal van gebieden nog verder worden verbeterd. Dit kan in sommige gevallen binnen de landsgrenzen, zoals het verbeteren van de zorgsector, maar in vele gevallen is hier internationale samenwerking voor nodig. Het klimaatprobleem, een belastingstelsel met een evenredigere belasting van arbeid en kapitaal en regulering van de financiële sector zijn een paar voorbeelden die om internationale samenwerking vragen. D66 ziet wat er goed gaat en hoe het nog beter zou kunnen. Daarnaast staat D66 voor internationale oplossingen voor internationale vraagstukken. Dit is de reden waarom Hans lid is van D66 en deelneemt aan Route66.

Hans is geboren en getogen in Doetinchem, heeft in Groningen de Bachelor bedrijfseconomie en de Masters Economics en Finance behaald. In Groningen is Hans actief geweest bij tal van verenigingen. Hij heeft twee jaar bij het Rijk gewerkt: eerst een half jaar als onderzoeker bij het Centraal Planbureau en vervolgens een jaar als BoFEB trainee bij het ministerie van Economische Zaken. Na zijn traineeship heeft hij nog een half jaar bij EZ gewerkt, alvorens bij PwC aan de slag te gaan.

Meer van Hans Dijkhuizen