Steun ons en help Nederland vooruit

Dewi van Deurssen

Router (2017-2018)

Grubbenvorst. Ken je niet? Klein plaatsje in het noorden van Limburg, de liefde bracht Dewi hier. In haar dagelijkse werk houdt Dewi zich bezig met de beleidsontwikkeling binnen de afdeling zorginkoop van één van de grote zorgverzekeraars.

Maatschappelijke vraagstukken hebben Dewi’s bijzondere interesse. Zorg is bekend terrein vanuit studie en werk maar haar interesse is breder. Duurzaam gebruik van de aarde verdient veel meer aandacht. In haar visie is klimaat agendapunt 1 op de politieke agenda. Ook sociale zekerheid is één van haar interessegebieden. Kansen voor iedereen – die hebben we in Nederland. Dewi wil zich inzetten voor het behoud daarvan. De idealen van D66 zijn herkenbaar. Vertrouw op de kracht van het individu, maar samen staan we sterk.