Steun ons en help Nederland vooruit

Dewi van Deurssen

Router (2018-2019)

Dewi heeft een bijzondere interesse in maatschappelijke vraagstukken, een gezonde ambitie en oneindige energie. Een goede mix aan eigenschappen om deel te nemen aan Route66.

In haar dagelijkse werk houdt Dewi zich bezig met de beleidsontwikkeling binnen de afdeling zorginkoop van één van de grote zorgverzekeraars. Maar haar interesse is breder. Duurzaam gebruik van de aarde verdient veel meer aandacht. In haar visie is klimaat agendapunt 1 op de politieke agenda. Ook sociale zekerheid is één van haar interessegebieden. Kansen voor iedereen – die hebben we in Nederland. Dewi wil zich inzetten voor het behoud daarvan. D66 is voor haar de manier om dat te doen.