Steun ons en help Nederland vooruit

Charlotte van Roon

Router (2020-2021)

Charlotte is als onafhankelijk voorzitter van de Universiteitsraad van de Universiteit Leiden verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van de Raad, het leiden van de vergaderingen en het onderhouden van de contacten met het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en andere belanghebbenden. Ze is gedreven de universitaire democratie verder te versterken.

Daarnaast werkt ze aan een promotieonderzoek in de Politieke Wetenschap, waarin ze het functioneren van Nederlandse politieke jongerenorganisaties evalueert vanuit de idee dat dergelijke politieke organisaties en participatie van belang zijn voor ons democratische bestel.

Ze vindt het belangrijk dat we, wanneer we het hebben over individuele vrijheid, helder hebben waar de grenzen liggen. Wat haar betreft eindigt individuele vrijheid waar die van de medemens nu en in de toekomst begint. Uitputting van de leefomgeving en schendingen van dierenwelzijn zijn onaanvaardbaar en stellen dus aanvullende grenzen aan die vrijheid.”