Steun ons en help Nederland vooruit

Sahidah Somer

Alumnus (2016-2017)

Invloed willen uitoefenen (en een zinvolle bijdrage willen leveren) is voor Sahidah een haast natuurlijke drijfveer. Als middelbare scholier was zij lid van de medezeggenschapsraad. Toen er een nieuwe rector moest worden gezocht, vond zij het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook een leerling plaats kon nemen in de benoemingsadviescommissie.  De schoolleiding en de andere MR-leden stonden daar aanvankelijk huiverig tegenover. Echter, als een jurist in spe wist Sahidah met goede argumenten de schoolleiding en de andere MR-leden te overtuigen.

Na het voltooien van twee rechtenmasters in Leiden heeft Sahidah een ruime juridische ervaring opgebouwd. Zij kijkt verder dan de letter van de wet en beseft dat een probleem vaak een bredere (maatschappelijke) context heeft. Route66 biedt Sahidah de gelegenheid om haar interesses in de politiek en allerlei maatschappelijke thema’s met een groep gelijkgestemden verder uit te diepen. Daarnaast biedt Route66 een mooie kans de partij beter te leren kennen.

Meer van Sahidah Somer