Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 februari 2016

Kwetsbaren op de arbeidsmarkt

Op de vroege zaterdagochtend worden we welkom geheten in het gebouw waar de grote jongens als ASML en Philips ooit zijn begonnen. Strijp T, een van de grote kantoren in Eindhoven die nu grotendeels leegstaat maar waar onder andere Coöperatie Duurzaam Brabant nieuw leven in wil blazen. Hier beginnen wij onze eerste Route66 dag van 2016 en praten met verschillende stakeholders over de kwetsbare op de arbeidsmarkt.

De belangrijkste les die we meteen mee krijgen, is om de stakeholder “mens” niet te vergeten. In vogelvlucht worden de cijfers van de Nederlandse arbeidsmarkt besproken waarna D66-wethouder Marianne de Bie uit Breda haar ervaringen deelt over de Participatiewet en met name de implementatie daarvan.

De discussie komt meteen op gang en wordt aangezwengeld door de wetenschappelijke inzichten die we krijgen van Angelique de Rijk; werkzaam als Associate Professor aan de Universiteit van Maastricht. Zij vertelt niet alleen over haar onderzoek naar arbeidsparticipatie van chronisch zieken, maar geeft ook mee hoe belangrijk het voor deze diverse groep is om te kunnen werken en hoeveel zij daarvoor over hebben.

In de middag breken we op in groepjes en gaat iedereen met stellingen aan de slag die we aan het einde van de dag gaan verdedigen dan wel ontkrachten. Anderen bespreken stellingen over lager opgeleiden en arbeidsgehandicapten; wij richten ons op ouderen. Onze stelling gaat specifiek over ouderen die met een uitkering en weinig uitzicht op een baan vrijgesteld moeten worden van de sollicitatieplicht toegewezen. De interpretatie van de stelling alleen al leidt tot discussie.

Om een beter beeld te krijgen, gaan we in gesprek met twee ervaringsdeskundigen, iemand van de katholieke ouderenbond en we halen de cijfers er nogmaals bij. Hoewel de meningen uiteen lopen, is er consensus over de gedachte dat de overheid niet van de slecht willende mens moet uitgaan en dat er ruimte voor maatwerk zou moeten zijn. Dat is eigenlijk best conform de richtingwijzers van onze partij.

Aan het einde van de dag heb ik veel informatie en opvattingen tot me kunnen nemen, maar het blijft de vraag op welke manier we een follow-up aan de verworven inzichten kunnen gegeven. Het lijkt me in ieder geval goed om binnen en buiten de partij de discussie over dit onderwerp te (blijven) voeren.