Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

Hoe maak je jouw onderwerp politiek actueel?

Binnen het programma van Route66 is het een goede gewoonte om twee zaterdagen per jaar te besteden aan politiek actuele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit of de situatie m.b.t. onafhankelijk in Catalonië. Deze zaterdagen geven ruimte aan Routers om in te spelen op politieke actualiteit en hier ruim de aandacht aan te besteden. Alleen, hoe worden onderwerpen eigen politiek actueel?

 Als Routers konden we deze dag aan de slag om zelf een onderwerp politiek actueel te maken. En zoals het een goede Route-zaterdag betaamt, zou dat niet gaan zonder inhoudelijke bijdragen van experts.

Eerst wil ik hier nog noemen dat de dag op een super locatie plaats vond, bij Aziatisch restaurant L.E.E.N. in Utrecht. Een oude loods leek het, omgeturnd tot hip restaurant en hang-out voor hippe Utrechters of…Routers. The hippest of them all 🙂

In de ochtend zijn we meegenomen in het verhaal van Guy Hendricks, lobbyist en oprichter van 1848.nl, hoe je aandacht kon genereren en vasthouden. En dat het ‘key’ is om zeer goed op de hoogte te zijn van politieke ontwikkelingen, dat je over de juiste informatie beschikt. Dán kun je invloed hebben, omdat je weet waar het over gaat en waar je over praat.

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven hield na de koffiepauze zijn verhaal over hoe er in en rondom de Kamer onderwerpen geagendeerd werden. Welke elementen spelen een rol, welk middel zet je in en voor welk doel?
Eline Peters, mede-oprichter van De Goede Zaak, bied een platform voor progressief Nederland en ondersteunt hiermee initiatieven om breed gedragen te worden. En zo een vliegwiel te zijn voor iniatiatieven van inwoners van Nederland en op deze manier aandacht te genereren. Hierna betrad Jelmer Schreuder het podium om meer te vertellen over politieke instrumenten, zoals het schrijven van een motie en waar deze aan moest voldoen.

Na de experts, lunch en uitleg over de middag konden we zelf aan de slag. Allerlei verschillende onderwerpen konden aangedragen worden door iedereen. Het lobby-en was begonnen; lukt het iemand om zijn of haar onderwerp onder de aandacht te krijgen? En waren er andere Routers in de zaal die hier ook iets in zagen?

De sprekers eerder deze dag liepen al coachend door de ruimte en stuurden zo subgroepen aan met het uitwerken van ‘hun’ aanstaande politiek actuele onderwerp.

Mijn onderwerp ging over het vergroten van aandacht voor KOPP/KVO-kinderen. KOPP/KVO-kinderen? Ja, kinderen die opgroeien in de situatie waarbij één of beide ouders te maken hebben met een verslavingsprobleem en / of psychiatrisch probleem. En hiervoor vond ik in de ruimte vrij snel een paar medestanders, die er samen voor wilden zorgen dat dit onderwerp op de agenda zou belanden. En terecht, want in Nederland is deze doelgroep groter dan gedacht. ‘Hoe groot dan?’ , hoor ik je denken.

We hebben het in Nederland over 577.000 kinderen die opgroeien in zo’n gezinssituaitie. Waarvan 423.000 kinderen jonger zijn dan 12 jaar. En wist je dat deze kinderen zelf ook een verhoogd risico hebben om zelf een psychische stoornis of verslaving te ontwikkelen? En dat dit, zonder dat deze kinderen hier voor gekozen hebben, de kansengelijkheid beperkt. Omdat deze kinderen blootstaan aan toxische stress. Stress die er voor zorgt dat het cortisol-gehalte, een natuurlijk stresshormoon, hoger ligt dan gemiddeld. Deze kinderen ervaren dus gemeten meer spanning en stress dan kinderen die niet in een dergelijke situatie opgroeien. En die verhoogde stress kan jaren aanhouden, tot in de adolescentieleeftijd.

Natuurlijk zal het ene kind meer aanleg hebben voor een psychische stoornis of verslaving dan de ander en is dit niet altijd meetbaar. Alleen ik ben van mening dat ieder kind gelijke kansen verdient. Dus vind ik dat de aandacht voor deze groep kinderen, er blijvend moet zijn vanuit de politiek, professionele organisaties en vanuit de samenleving. Omdat ik als D66er kansengelijkheid voorsta en  vindt dat ieder individu dezelfde kansen moet hebben om te kunnen floreren in onze samenleving.

Deze dag hebben we er voor gekozen om per motie ons onderwerp politiek te agenderen. Voor de ogen van de jury deden we onze pitch, aan de hand van een casus. Ficitief weliswaar, maar het had zo uit het leven gegrepen kunnen zijn. Jongeman, 13 jaar, vader met een alcoholverslaving en hij probeert alle ballen in de lucht te houden; thuis, op school en bij zijn vrienden. Plechtig werd de motie (door middel van een soort ‘spoken word’) voorgedragen en vond de stemming plaats. Met meerderheid vanuit de zaal en positieve repliek door de jury werd deze motie aangenomen. Resultaat behaald voor deze dag.

Of de motie het enige middel was geweest om dit onderwerp politiek actueel te maken? Dat denk ik niet. Mogelijk had een persbericht ook gekund, met cijfers, impactbeschrijving en gevolgen voor deze groep kinderen.

Traditiegetrouw heeft de laatste zaterdag van het jaar ook een afsluitende avond-activiteit. Een waarvan ik denk dat politieke agendasetting niet nodig is; dat gebeurt al voldoende in onze samenleving. Hoe deze avond verder verlopen is doe ik dan ook geen uitspraken over. Soms is het ook verstandig om níet de aandacht op te eisen.