Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2015

Familie van nu: een nieuwe vrijzinnige agenda

Route66 helpt mee aan resolutie familie van nu

Op Congres 101 op 31 oktober 2015 presenteerden Kamerlid Vera Bergkamp en Henk Beerten, politiek secretaris in het Landelijk Bestuur, de congresresolutie Familie van nu. In deze resolutie zijn tien concrete voorstellen uitgewerkt die het familie-, erf- en schenkrecht ingrijpend veranderen, om beter rekening te houden met de toegenomen en nog altijd toenemende diversiteit in leefvormen.

Samen met mede-Router Tim van de Grift heb ik Vera en Henk ondersteund in het opstellen van de resolutie. Tim was betrokken als lid van de compacte klankbordgroep. Ik coördineerde het project als interim secretaris van de programmacommissie. Ik werkte samen met Vera en de experts (voornamelijk hoogleraren) de voorstellen uit en Tim maakte samen met zijn collega’s de voorstellen sterker door telkens onze gedachtelijn kritisch te toetsen en aan te scherpen.

Daarnaast hebben Tim en ik samen gewerkt aan een voorstel voor de modernisering van verlofregelingen, die uiteindelijk via een andere weg de Tweede Kamer heeft bereikt.

Als actieve D66’er vond ik het vooral een enorme eer om diepe overtuigingen over zelfbeschikking om te zetten in concrete standpunten die iets voor mensen betekenen. Als secretaris van het project kreeg ik veel reacties van mensen die tegen muren oplopen en daardoor bijvoorbeeld niet de juridische ouder van hun kind kunnen zijn. Ook zonder kinderen begrijp je direct hoe ingrijpend dat is.

Uiteraard was het ook een leerzaam proces. Hoewel iedereen hetzelfde doel voorstond, bleek het soms een pittige klus om meer op de details met oplossingen en formuleringen te komen waar iedereen zich in kon vinden, zonder de angel uit een voorstel te halen. Ook na tientallen versies – aan goede meelezers gelukkig geen gebrek – herken ik ons werk als ik kijk naar het uiteindelijke resolutietekst. Ik denk dat ik voor ons beiden spreek als ik zeg dat ik daar best een beetje trots op ben.

Lees hier meer over de Familie van nu.