Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 februari 2016

Evaluatie Provinciale Statencampagne 2015

Samen met Router Eva van der Krogt (2013-2015), de Bredaase wethouder Financiën Paul de Beer (Breda), en beleidsadviseur bij OCW Rosa van der Tas, voltooiden we eind december de evaluatie van de Provinciale Statencampagne van 2015. Vanuit het Landelijk Bureau was de vraag om een snapshot evaluatie uit te voeren; zoek naar verbeterpunten en de betekenis van nieuwe ontwikkelingen voor de campagne. De evaluatie was er niet op gericht om de tijdlijn van de campagne te reconstrueren en beoogde dus ook niet uitputtend te zijn. Ik zal kort uitleggen wat dit project inhield, maar kan logischerwijs niet al te veel op de conclusies van het (interne) rapport ingaan.

Het heldere campagnethema “Meer banen, Minder lasten, Beter onderwijs” wierp zijn vruchten af. D66 won bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 stemmen en zetels ten opzichte van de verkiezingen in 2011. In alle provincies kreeg D66 er minimaal 1 zetel bij. Over de provincies verdeeld behaalde D66 67 zetels, ten opzichte van 42 zetels bij de verkiezingen in 2011. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen leidde ook tot een toename van het aantal zetels in de Eerste Kamer, waar D66 nu met 10 senatoren is vertegenwoordigd. Al met al een vrolijke context om de blijkbaar succesvolle campagne mee te evalueren!

Tijdens de evaluatie spraken we met Kees Verhoeven, Sjoerd Sjoerdsma, Sander Bus, Anne Bos en Michiel Verkoulen. Verder maakten we gebruik van de evaluatie van D66 provincie Utrecht, de evaluatie van D66 Friesland en een presentatie van de evaluatie van D66 Zuid-Holland tijdens de ARV van deze regio eerder dat jaar. Ook namen we telefonisch en schriftelijk reacties op van D66 Drenthe, D66 Flevoland, D66 Gelderland, D66 provincie Groningen, D66 Overijssel en D66 Zeeland. Naast deze concrete input namen we ook eerdere evaluaties mee in het onderzoek, om te zien of en hoe eerdere aanbevelingen zijn overgenomen.

We hebben met de verschillende regio’s gesproken over hoe zij de campagnestrategie en –boodschap ervaren hebben, hoe de campagnekernteams zijn samengesteld, hoe de communicatie onderling en met het Landelijk Bureau verliep, en hoe er met vrijwilligers is omgegaan. Daarnaast hebben we gekeken hoe regionale thema’s gebruikt zijn, hoe er met het beschikbare budget en de media is omgegaan, en hoe er fondsen zijn geworven. Op al deze fronten zijn we met concrete aanbevelingen gekomen die het Landelijk Bureau mee kan nemen naar haar komende verkiezingen. Dit sterkt de partij in het nóg professioneler worden rondom het campagnevoeren.

Voor mij als Router was het interessant om de (soms zeer uitgebreide) eerdere campagne evaluaties door te lezen. Voor mijn werk ben ik veel met campagnes bezig, maar niet altijd politiek van aard. Het was daarom tof om bv. complete social media analyses vol politieke Twitter-aanvallen of data omtrent de (non-)impact van bushokjes reclame te zien. Hiernaast vond ik het leuk om met veel partijgenoten uit het hele land te spreken, om zo de partij ook beter te leren kennen. Een aanrader voor iedereen!