Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

Energietransitie – een spelletje?

“Deskundigen bepleitten omslag naar duurzame energie”. “CO2 uitstoten gaat nu echt geld kosten”. “Vattenfall bouwt een superhoutkachel om klimaat neutraal te worden”. “Lokale overheden roepen kabinet op meer te doen voor klimaat”. “Milieubewegingen verlaten klimaatonderhandelingen”. Wanneer ik de kranten opensla is de urgentie en aandacht voor de energietransitie duidelijk. Iedereen is voor duurzaamheid. Maar breed draagvlak en enthousiasme voor het klimaatakkoord lijken er niet te zijn. En zijn we überhaupt met zijn allen wel op de goede weg?

Route66 duikt in oktober in de complexe wereld van de energietransitie. Want waarom is dit zo ingewikkeld? En wat gebeurt er wél?

Nieuwsgierig begeef ik me op een zonnige oktoberzaterdag naar het kantoor van Frisse Blikken in Utrecht. We kruipen in de huid van vervuilende industrie-bonzen, Google (oh nee, Boogle), lokale overheid, bevolking en investeringspartijen tijdens een heuse Serious Game.
En het is super gaaf. In drie spelrondes, vol onderhandeling, intrige en onverwachte ‘game-changers’, vergeten we even helemaal wie we eigenlijk zijn en welke dag het vandaag is. Vol vuur hoor ik mijn Route-genoten bepleiten dat “die schone innovatie echt nog even moet worden uitgesteld tot deze kolenfabriek is afbetaald”, en of “de prijs van gas nog even laag gehouden kan worden, want ik moet nog herkozen worden”.

Kortom, wanneer je in de huid van een ander kruipt, leer je veel over wat die ander drijft, wat wederzijdse afhankelijkheden zijn en over de veelheid aan verschillende belangen. En in de energietransitie zijn dat er veel, en ze zijn enorm uiteenlopend.. We verliezen de Game dan ook dik: missie niet geslaagd. Maar deze vorm van gamen kan ik iedereen aanraden.

 

We springen op de fiets en zetten koers richting de real thing: Warmtekrachtcentrale Lage Weide. Als blijkt dat iedereen geslaagd is voor zijn veiligheidscertificaat mogen we naar binnen. De Warmtekrachtcentrale is een prachtig gebouw, het stamt uit 1923 en is destijds geopend als kolencentrale: de energietransitie in levende lijve dus. Momenteel wordt hier gebouwd aan een BioWarmte installatie: uit biomassa (gemaakt uit houtcompost) wordt binnenkort warmte gemaakt waarmee woningen en kantoren in Utrecht worden voorzien

van stadsverwarming. Warmte installaties op duurzame biomassa, zoals deze in Utrecht, zijn bijna klimaatneutraal. Begin 2019 is de eerste duurzame warmte levering aan Utrecht en Nieuwegein een feit!

Dat de energietransitie een complex spel is leek mij al voor deze Route-zaterdag duidelijk en dat beeld is dan ook niet veranderd: oneindig veel spelers, belangen, spelrondes, keuzes en consequenties. Dé gezamenlijke oplossing is er niet. En wachten op dé gezamenlijke oplossing is dus ook zinloos. Concrete initiatieven zoals de BioWarmte centrale lijken in ieder geval een verandering op gang te brengen. Misschien moeten de gesprekspartners aan de klimaattafels eens een Serious Game overwegen.