Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 juli 2018

Een glaasje frisdrank kan toch wel..?

Over de vele verschillende facetten van gezondheid.

Op de laatste zaterdag voor de zomerstop stond een mooie dag over gezondheid gepland in Wageningen. Voor veel van de routers betekende dat heel vroeg de deur uit, want het was weer eens buiten de ring van de randstad. Was zo vroeg opstaan wel gezond? Er was koffie nodig om goed wakker te worden. Was dit wel gezond? En wat als je dit dronk met suiker? Dit waren vragen die onder meer centraal stonden tijdens deze mooie interactieve routezaterdag van juli.

We begonnen lekker sportief met een aantal oefeningen, begeleid door een medewerker van NOC*NSF, namelijk de broer van onze Dov Ballak: Sam Ballak. Onder meer planking, opdrukken en buikspieroefeningen waren hierbij een uitdaging. Iedereen deed sportief mee en gelukkig stond er een gezond glas verkoelend water na afloop klaar om bij te komen. Hierna gingen we in over de gezondheid van de groep routers. Kregen wij als young professionals voldoende slaap? Dronken we te veel alcohol? En hoe zat het met onze voeding? Alle routers hadden voor deze route zaterdag een enquête ingevuld over onze allerlei facetten van gezondheid als voeding, slaap en drinkgedrag. De vraag is natuurlijk in hoeverre deze vragenlijst voldoende eerlijk was ingevuld. Maar algeheel bleek dat de groep Routers een gezonde levensstijl erop nahouden. Er werd tijdens dit onderdeel veel kennis met elkaar gedeeld. Onder meer bleek hieruit een zeer groot verschil in levensverwachting en in gezonde levensjaren tussen hoog en laag opgeleiden. Dit gaf genoeg stof tot nadenken en natuurlijk een belangrijke opdracht voor aankomend politici.

Na een korte break kwam hierna een presentatie van Arjen Zweers, programmamanager in de achterhoek van het sociaal domein. Hier kwam onder meer veel informatie aan bod over wat een gemeente allemaal doet om de gezondheid van zijn/haar inwoners te bevorderen en monitoren. In een interactieve sessie kregen veel routers informatie over waar een gemeente op stuurt in zijn gezondheidsbeleid en in de preventie daarvan. Na een uur waren er nog steeds vragen, waardoor enkele routers zich opwierpen voor een heus routecollege later dit jaar. Hierin zal nog verder worden ingegaan op de werking van de zorg in Nederland.

Na al deze informatie was het tijd voor een heerlijk gezonde lunch! In de tuin was er voldoende ruimte om ook vitamine D tot ons te nemen, waarna we klaar waren voor de middagsessie. Hierin stond de suikertaks centraal. We kregen een presentatie van een voorstander van de suikertaks bij frisdranken (Professor Kees de Graaf) en een tegenstander van de suikertaks (Raymond Gianotten van de Nederlandse vereniging voor Frisdranken en sappen). Het zorgde voor een heftige discussie over data, betutteling, zelfregulerende vermogen van een markt en de gezondheid van met name kinderen. In Groot-Brittannië is deze taks onlangs ingevoerd en heeft dit tot frisdrank geleid met minder suiker. Echter werden er ook cijfers gepresenteerd die al aangaven dat de producenten in Nederland ook al hard bezig zijn met het minder toevoegen van suiker aan hun eigen producten en het aanbieden van alternatieven. Welke data klopte er? Het was in ieder geval erg interessant om beide perspectieven te horen en een eigen mening te vormen.

Ondertussen was ook tweede kamerlid Antje Diertens aanwezig en gaf zij ook haar blik op gezondheidsbeleid, ook vanuit haar rol als tweede kamerlid van D66. Hierna mochten wij ons opgebouwde mening verkondigen in een levendig lagerhuisdebat, geleid door Antje Diertens. Veel voor- / en tegenstanders werden gehoord van de suikertaks, vergoeding van sport uit de zorgverzekering en meer maatregelen om met belastingen gezonde levensstijl te bevorderen. Het debat werd in goede banen geleid en leidde tot mooie korte pitches, overtuigingen van mening en van mooie bevlogen discussies.

Na dit onderdeel was deze dag alweer voorbij. Er was genoeg stof tot nadenken en genoeg informatie ingewonnen. Durfde de routers bij de borrel na afloop nog wel een glas alcohol te bestellen? Was een glas fris daadwerkelijk wel beter? En ging iedereen op tijd huiswaarts om voldoende slaap te vatten? In ieder geval genoeg dingen om over na te denken en aan te werken deze zomer. Het was in ieder geval duidelijk dat er voldoende valt te reguleren, sturen als politici om burgers gezonder te krijgen. Alleen als liberale middenpartij blijven de meningen over welke maatregelen hiervoor wel en niet geschikt zijn nogal verdeeld. Zolang die verschillen niet tot al te veel stress leiden maakt dat geen groot probleem voor de young professionals en de gezondheid van hen. Het maakt alleen maar weer duidelijk dat een goede liberale mening nogal van elkaar kan verschillen. De verscheidenheid van de verschillende meningen maakte deze dag opnieuw zeer interessante en het een zeer geslaagde Routezaterdag!