Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 juni 2018

De Nederlander anno 2018

Integratie en multiculturele samenleving is mislukt, lezen we nieuwsartikelen en in opiniebladen. “Door te hoge immigratie en lakse integratiebeleid verliezen we ons Nederland aan buitenlanders!” Je zou het bijna geloven. Maar is dit wel zo? Deze routezaterdag hebben we ons gefocust op dit hottopic van nu. Want wie wil niet meepraten over integreren, annexeren of zelfs assimileren in onze huidige samenleving?

De dag begon in het Cordaan dagbestedingscentrum in Amsterdam-West. Een plek waar veel streepjes-Nederlanders wonen. Een plek waar we diep in de hol van de leeuw belanden waarbij we geprikkeld worden door onze eerste spreker. We krijgen een aantal stellingen voorgeschoteld door een immigratie deskundige. De stellingen, welke erg rechts georiënteerd waren, prikkelden ons als D66-minded people en soms liepen de gemoederen ietwat op. De interpretatie van de data door de spreker schoot bij mede Routers vaak het verkeerde keelgat in. Wat me vooral bijgebleven is is de quote van meneer, “Het immigratie probleem is een kwestie van politieke wil. Gewoon de grenzen aanhouden en niet hypocriet of onduidelijk zijn. Hiermee neem je valse hoop weg bij nieuwe immigranten.”  Ik kan me met dit laatste me wel ergens bij vinden. Wanneer je duidelijkheid geeft aan immigranten, zorg je ervoor dat de regels duidelijk zijn voor iedereen. Maar is dit slechts een kwestie van alleen politieke wil. Je hebt het namelijk wel over mensen die hier jaren wonen. Sure, je kan nieuwe immigranten weren of het moeilijker maken. Maar hoe doe je het met immigranten die hier al zijn? De focus lag bij meneer helaas bij nieuwkomers en niet bij de immigranten en asielzoekers die al in Nederland (geboren) zijn. Hoe zorg je namelijk voor integratie of assimilatie van nieuwe Nederlanders?

We kregen verder op de dag achtergrondinformatie van een hoogleraar over wat migratie redenen zijn en wat voor effect dat op korte en lange termijn heeft op de samenleving en economie. Dit ging weer over de drijfveren van migranten. Echter was ik meer geïnteresseerd in de sprekers die na deze hoogleraar kwamen. De sprekers van het Sleutelfiguur programma en vooral “Chaima” zorgde voor een persoonlijke touch over hoe migranten in Nederland wonen en waar het fout kan gaan. Chaima is een weduwe, waarvan de man in Syrië is overleden. Meneer was een van de Hofstadgroep figuren en is geradicaliseerd en vertrokken om bij IS te strijden. En dit zonder het weten van zijn vrouw Chaima. Zij kreeg een telefoontje dat haar man overleden was in Syrië. Waarna zij zelf te maken kreeg met de AIVD. Het was erg interessant de kant van de achterblijvers te horen. Het verhaal van een vrouw die helemaal niet wist dat haar man dit plande en uiteindelijk ook echt heeft gedaan. Dit kan je bijna niet voorstellen dat iemand die je jaren liefhebt, zonder jouw weten verandert in een gehersenspoelde pion van IS. Iedereen kan goed geïntegreerd lijken, of vinden dat ze goed geïntegreerd zijn. Maar is dit wel zo?

Wij als Routers vinden onszelf wel geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, maar dit werd nog eens haarfijn getest met een inburgeringstest. Dit zorgde voor hilariteit onder Routers. De vragen die hierin getest werden, en we kregen echte vragen die van de DUO-website waren afgenomen, waren heel ambigu en vaak super simpel. Maar gelukkig is ieder van ons geslaagd en mochten we ons ingeburgerd noemen. Goede ingeburgerde Nederlanders in een multiculturele samenleving. Dit werd verder getest door onze laatste spreker van de dag. Meneer Heyouf is een Coach die met veel allochtone jongeren werkt. Hij staat dichtbij tweede en derde generatie buitenlanders. Vooral Marokkanen en Turken komen bij hem op de vloer. Meneer start het gesprek met wat wij van hem vinden. Meneer had namelijk een lange baard, een petje op, joggingsbroek en een T-shirt aan. Iets wat ik wel vaker op straat zie in Amsterdam-West. Mensen riepen eerst: Aardige jongen, vriendelijk etc. Ik dacht bij mezelf dat hij ons probeerde te ontlokken. Ik hapte toe en riep: Haatbaard en orthodox. Ik zag dat dat iets was wat hij zocht. Het gesprek ging verder in hoe wij jongeren van allochtone afkomst zien en behandelen. Als D66-ers vinden we dat we iedereen zo eerlijk mogelijk behandelen. Maar je kan niet afstappen van jarenlange indoctrinatie dat mensen die niet Nederlands zijn anders zijn. Het anders zijn zit diep geworteld ook bij ons als liberale progressieven. Als we over straat lopen denken we wel twee keer om niet langs een grote groep Marokkanen of Antilianen te lopen. Waarom? Omdat we zijn geprogrammeerd te denken dat deze groep agressiever is en meer kans op criminaliteit heeft. Dus nemen we het zekere voor het onzekere. We stereotyperen mensen snel, en meneer Heyouf ging daar mooi op in. Hoe lossen we dit op was de vraag aan meneer. Antwoord is simpel. Ga in gesprek met de jongeren op straat. Ze nemen je serieus als je hen met respect behandeld. Dus niet neerbuigend en kleinerend, maar meer met een wederzijds respect voor elkaars zienswijzen.

Dit brengt ons tot de conclusie van de zaterdag. Wanneer we van beide kanten van het spectrum, dus aan de ene kant de liberale en conservatieve mensen met een zwaar Nederlandse-Christelijk-Joodse waarden en normen,  en aan de andere kant de immigranten die merendeels Islamitisch zijn en in een ander cultuur zijn opgegroeid, samen meer naar het midden toe gaan, zullen we een Nederland creëren waar iedereen zich thuis voelt en waarin iedereen veilig kan leven. Ingeven betekent niet verliezen. Ingeven betekent een nieuw toekomst creëren voor de nieuwe Nederlander anno 2018.