Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juli 2017

Het conflict zonder end

Iedere millennial is ermee opgegroeid: de kwestie-Palestina/Israël. Zoals nu IS en haar (potentiële) aanslagen het nieuws domineren, was in mijn jeugd dit conflict in het Midden Oosten dagelijkse kost voor het achtuurjournaal. Inmiddels lijkt die aandacht te verslappen, en daarom hoog tijd voor een aantal Routers om een avond te organiseren waarop we Martin Siepermann en Laurens-Jan Brinkhorst vragen of zij denken dat deze kwestie ooit opgelost zal gaan worden.

Siepermann is betrokken bij The Rights Forum, opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt. Deze non-profit streeft naar eigen zeggen naar een rechtvaardige uitkomst van het conflict en komt op voor de rechten van de Palestijnen. Siepermann legt ons direct uit dat dit zeer nodig is omdat volgens hem Israël er op steeds onbeschaamdere wijze in slaagt om de Palestijnen machteloos te maken. Hierdoor kan er praktisch gezien al bijna niet meer gesproken worden over de bekende tweestatenoplossing (een aparte staat voor ieder van beide bevolkingsgroepen). Het wordt de Palestijnen volgens Siepermann simpelweg onmogelijk gemaakt om een eigen economie en overheidsapparaat op te bouwen. Zo heeft Israël nog steeds de volledige (militaire en civiele) bevoegdheid over 62% van de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever en komen daar elke dag nieuwe Israëlische nederzettingen bij die de vrijheid van de Palestijnse bewoners aldaar verder traineren. De kaart die Siepermann ons laat zien spreekt boekdelen: de zogenaamd Palestijnse Westelijke Jordaanoever is een lappendeken van verschillende gebieden onder voornamelijk Israëlisch toezicht, waarop ook nog eens lukraak honderden Israëlische stippen (de nederzettingen) geplaatst lijken te zijn.

Oud-D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst is ook betrokken bij The Rights Forum en had ons van tevoren al gewaarschuwd dat hij een “sterke mening” over de kwestie heeft. Hij legt ons dan ook in niet mis te verstane woorden uit dat Europa Israël veel sterker zou moeten aanspreken op haar verantwoordelijkheid om vrede mogelijk te maken in het Midden-Oosten. Helaas is dat door de verdeeldheid op dit onderwerp in de EU tot op heden niet gelukt, al beginnen steeds meer landen in te zien dat Israël onbeschaamd aan landjepik doet en het vredesproces (voor zover daar nog sprake van is) ondermijnt. De uitkomsten van de discussie in Europa heeft volgens Brinkhorst echter nog niet veel meer opgeleverd dan dat Israël niet meer “Made in Israël” mag vermelden op producten die in nederzettingen in Palestijns gebied zijn geproduceerd. Ook in Nederland zijn er nog steeds een aantal partijen die Israël sterk steunen en het is daarom lastig om iets te bereiken op dit onderwerp.

De avond met Siepermann en Brinkhorst leert ons daarom dat Israël de controle in de kwestie-Palestina/Israël stevig in handen lijkt te hebben en de positie van de Palestijnen steeds meer onder druk komt te staan. Het zou daarmee interessant zijn om ook eens iemand te spreken die de motieven en argumenten van de Israëlische zaak verder kan toelichten. In ieder geval moge het duidelijk zijn dat een oplossing in deze kwestie nog ver weg is en de treurige berichten erover waarschijnlijk nog vele generaties lang in het nieuws zullen verschijnen.